پکیج آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (نسخه کامل محرک کاغذی)

کد محصول: 00301018
گروه: پکیج‌ها

وکسلر کودکان WISC-V 21 خرده آزمونی
مقیاس وکسلر5 آخرین نسخه از مقیاس‌های وکسلر کودکان است. این مقیاس ابزار بالینی جامعی برای ارزیابی توانایی های شناختی و هوش کودکان 6 تا 16 سال و 11 ماه است که در سال 2014 ارائه و توسط مجموعه روان‌سنجی انطباق و هنجاریابی شده است. این نسخه تفاوت‌های بسیاری نسبت به نسخه‌های قبلی خود دارد و از 21 خرده آزمون تشکیل شده است.

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (نسخه کامل محرک کاغذی)


نظر شما