وکسلر پیش دبستانی با نرم افزار (WPPSI-R)

کد محصول: PK004
گروه: پکیج‌ها

پکیج وکسلر پیش دبستانی با نرم افزار (WPPSI-R) با کیف پارچه ای

۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال

وکسلر پیش دبستانی با نرم افزار (WPPSI-R)

این آزمون مقیاس تجدید نظر شده وکسلر پیش دبستانی است که دامنه 4 تا 6 سال و 6 ماه در بر می گیرد و از 11 خرده آزمون و دو مقیاس کلامی و عملی تشکیل شده است. مقیاس های کلامی شامل 6 خرده آزمون و مقیاس عملی شامل 5 خرده آزمون است. خرده آزمون های کلامی عبارتند از: اطلاعات، واژه ها، شباهت ها، حساب، فهم و جملات. خرده آزمون های عملی عبارتند از: خانه حیوانات، تکمیل تصویرها، مازها، طرح هندسی و مکعب ها. این آزمون بصورت فردی اجرا می شود و نقش اساسی در اندازه‌گیری کارکردهای هوشی دارد.

نمونه‌ای از خروجی نرم افزار «وکسلر پیش دبستانی (WPPSI-R)» را در اینجا ملاحظه می‌کنید:
 نظر شما