پکیج آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (نسخه کامل محرک دیجیتال)

کد محصول: 00301018/4
گروه: پکیج‌ها

وکسلرکودک WISC-5 (دکتر کرمی) نسخه دیجیتال کامل (21خرده آزمونی)
مقیاس وکسلر5 آخرین نسخه از مقیاس‌های وکسلر کودکان است. این مقیاس ابزار بالینی جامعی برای ارزیابی توانایی های شناختی و هوش کودکان 6 تا 16 سال و 11 ماه است که در سال 2014 ارائه و توسط مجموعه روان‌سنجی انطباق و هنجاریابی شده است. این نسخه تفاوت‌های بسیاری نسبت به نسخه‌های قبلی خود دارد و از 21 خرده آزمون تشکیل شده است.

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (نسخه کامل محرک دیجیتال)


نظر شما