پکیج اندریافت موضوع (T.A.T)

کد محصول: 00303002
گروه: پکیج‌ها

پکیج اندریافت موضوع (T.A.T)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج اندریافت موضوع (T.A.T)

این آزمون در طبقه آزمون های فرافکن قرار می گیرد و برای افراد بالا 14 سال استفاده می شود. این آزمون بهتر از هر آزمون دیگر مکانیزم دفاعی فرافکن را وارد عمل می کند و مخصوصاً نیازها و تمایلات جنسی و روانی آزمودنی ها را منعکس می‌کند. این آزمون شامل 31 کارت است که 30 کارت آن تصاویر مختلفی از صحنه های زندگی دارد و یک کارت آن سفید است از 30 کارت، 10 کارت مخصوص خانم ها، 10 کارت مخصوص آقایان، و 10 کارت بین خانم ها و آقایان مشترک است.
 

نظر شما