وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)

کد محصول: PK003
گروه: پکیج‌ها

پکیج وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)

۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۲ %

وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)

این آزمون مقیاس تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان است که دامنه سنی 16 تا 74 سال را در برمی گیرد و از 11 خرده آزمون و دو مقیاس کلامی و عملی تشکیل شده است. مقیاس کلامی دارای 6 خرده آزمون و مقیاس عملی یا غیر کلامی از 5 خرده آزمون تشکیل شده است. خرده آزمون های کلامی عبارتند از: اطلاعات عمومی، فراخنای ارقام، گنجینه لغات، محاسبه، درک مطلب  و شباهت ها. خردده آزمون های عملی عبارتند از: تکمیل تصویر ها، تنظیم تصویرها، طراحی با مکعب ها، الحاق قطعات و رمز نویسی. این آزمون بصورت فردی اجرا می شود و نقش اساسی در اندازهگیری کارکردهای هوشی دارد.

نمونه‌ای از خروجی نرم افزار «وکسلر بزرگسالان (WAIS-R)» را در اینجا ملاحظه می‌کنید:
 نظر شما

سایر موارد پیشنهادی