پکیج کامل MMPI71 و MMPI-2 با کتاب راهنما، کلیدها و پروفایل ها

کد محصول: 306002
گروه: پکیج‌ها

این پکیج شامل پرسشنامه 567 سوالی و 370 سوالی MMPI-2 و پرسشنامه MMPI-71 است.

۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج کامل MMPI71 و MMPI-2 با کتاب راهنما، کلیدها و پروفایل ها


نظر شما