پکیج مقیاس قصه عشق استرنبرگ (LSS)

کد محصول: PK015
گروه: پکیج‌ها

پکیج مقیاس قصه عشق استرنبرگ (LSS) به همراه کتاب راهنما و سوالات

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج مقیاس قصه عشق استرنبرگ (LSS)

اساس نظری این مقیاس مبتنی بر نظریه استرنبرگ قرار دارد و به منظور سنجش قصه عشق زوجین و بررسی میزان تشابه نمیرخ آنها تدوین و با توجه به تفاوت های مردان و زنان در دو فرم مجزا برای آنها تهیه شده است. هر فرم این مقیاس 25 نوع قصه مختلف و پنج گروه عاملی را می سنجد.  و در کل تعداد سوال های هر فرم به 100 سوال می رسد. این مقیاس پرکاربردترین و قویترین آزمون در ارتباط با مشاوره پیش از ازدواج است که میزان تشابه علایق، صفات و ویژگی های افراد را می سنجد.
 

نظر شما