هوش کتل مقیاس 3 فرم A و B

کد محصول: 301012
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

هوش کتل مقیاس 3 فرم A و B

۷۰۰,۰۰۰ ریال

هوش کتل مقیاس 3 فرم A و B

این آزمون از آزمون های نابسته به فرهنگ است که برای اندازه گیری هوش کلی یا عامل (G) تهیه شده است. این آزمون از دو فرم A و B تشکیل شده است و هرم دارای جهار آزمون فرعی است که هر یک از فرم ها دارای 50 سوال است. این آزمون برای سطوح بالاتر از دیپلم، برای دانشگاهیان و بزرگسالان با هوش قابل اجرا است.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی