آزمون دمینوها (D48)

کد محصول: 301005
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

آزمون دمینوها (D48)

۷۵۰,۰۰۰ ریال

آزمون دمینوها (D48)


نظر شما

سایر موارد پیشنهادی

هوش اجتماعی

۶۵۰,۰۰۰ ریال

هوش سانتوچی

۷۵۰,۰۰۰ ریال

آزمون آدمک گودیناف

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هوش آندره- ری

۷۵۰,۰۰۰ ریال

آزمون ویگوتسکی

۹۵۰,۰۰۰ ریال