تفسیر بالینی و کیفی وکسلر کودکان ویرایش پنجم

کد محصول: 201052
گروه: کتاب‌ها

تفسیر بالینی و کیفی وکسلر کودکان ویرایش پنجم

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تفسیر بالینی و کیفی وکسلر کودکان ویرایش پنجم

کتاب حاضر ویرایش جدید کتاب سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم است. در این نسخه علاوه بر ویرایش کلی کتاب مطالب مهمی نیز در مورد تفسیر آزمون به آن اضافه شده است. این مطالب شامل تفسیر کیفی دو به دو و نوسان های بین شاخص ها، خرده آزمون ها و نمرات پردازش، راهنمای خروجی نتایج نرم افزار آزمون به انضمام مقاله پژوهشی و ویژگی های روانسنجی آزمون است. در این کتاب سعی شده است تمامی مطالب مربوط به ساختار و تفسیر آزمون پوشش داده شود لذا علاوه بر استفاده از منبع اصلی این کتاب که توسط انتشارات آکادمیک پرس در سال 2016 انتشار یافته است، از منابع دیگری نیز استفاده شده که کتاب را تبدیل به یک منبع کاربردی، جامع و در عین حال مختصر و به دور از مطالب حاشیه ای کرده است.

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی