کارگاه: ثبت نام بیست و یکمین دوره (آذر ماه 98) آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (WISC-V)

گروه: کارگاه‌های آموزشی

۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۱۰ %

کارگاه: ثبت نام بیست و یکمین دوره (آذر ماه 98) آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (WISC-V)

دوره جدید آذر ماه 1398(بیست و یکمین دوره) آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش ۵ (WISC-V)

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی