حافظه فعال (سنجش و مداخله)

کد محصول: 201102
گروه: کتاب‌ها

این کتاب حاصل 30 سال پژوهش و مطالعه دکتر میلتون دهن در مورد حافظه فعال است. این کتاب به مدل های حافظه فعال، پژوهش ها، کارکردهای شناختی، سنجش و مداخلات که توسط پژوهشگران ارائه شده است می پردازد. این مدل ها شامل؛ مدل حافظه فعال بدلی، کارایی پردازش دانیمن و کارپنتر، توجه اجرایی کین وانگل، پردازش تعبیه شده کوان، حافظه فعال بلندمدت اریکسون و کینتچ است.

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

حافظه فعال (سنجش و مداخله)

در این کتاب مدل یکپارچه که برای اولین بار توسط دهن معرفی شده است، مدل‌ها و پژوهش‌ها را ادغام می‌کند تا تصویری کامل و جامع از WM ایجاد کند. از پژوهش‌های جدید عصب روان‌شناختی و علوم اعصاب استفاده می‌کند تا مدل یکپارچه با آنچه در مورد ساختارها و کارکردهای عصبی WM شناخته شده است مستند و مرتبط باشد. این مدل همچنین شامل کارکردهای شناختی به هم مرتبطی است که در طول ارزیابی WM نیاز به بررسی دارند. در نهایت، مدل یکپارچه برای شناسایی ضعف‌ها، نقص‌ها و اختلالات WM و مشکلات تحصیلی و یادگیری طراحی شده است. این کتاب مداخلات مبتنی بر شواهدی را معرفی می کند که اثر بخشی آنها توسط پژوهش های متعدد تأیید شده است.
 

نظر شما