مجموعه فرم های ثبت مصرفی آزمون وکسلر کودکان ویرایش پنجم

کد محصول: 309000
گروه: پکیج‌ها

این بسته شامل 10عدد فرم ثبت اطلاعات، 10 عدد کتابچه پاسخ یک (نماد یابی و رمز نویسی) و 10 عدد کتابچه پاسخ 2 (خط زنی) می باشد و برای اجرای 21 خرده آزمون وکسلر کودکان ویرایش پنجم کاربرد دارد.
کپی از این فرم ها بدلیل تغییر در سایز و کیفیت جایز نیست و توصیه می شود از فرم ها به صورت اصلی استفاده نمایید.

۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه فرم های ثبت مصرفی آزمون وکسلر کودکان ویرایش پنجم


نظر شما