راهنمای اجرا و تفسیر آزمون های روانشناختی اختلالات اضطرابی، استرس و وسواس

گروه: کتاب‌ها

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون های روانشناختی اختلالات اضطرابی، استرس و وسواس

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمای اجرا و تفسیر آزمون های روانشناختی اختلالات اضطرابی، استرس و وسواس

همه ما در زندگی، فشارهای روانی، ترس، دلهره و نگرانی اسـترس، اضطراب را تجربه کـرده ایم که این فشارها اگر از حدی فراتر رود، تمامی زندگی و فعالیت های ما را در طـول روز تحت تأثیر قرار می دهد. در ایـن کـتاب تلاش شده است تا تقریباً تمامی آزمون هایی که روان شناسان نیاز دارند تا فشار های روانی، اضطراب، استرس و وسواس را مورد سنجش قرار دهند، پوشش داده شود
کتاب حاضر از 3 فصل تشکیل شده است؛
فصل اول شامل آزمون های سنجش اختلالات اضطرابی
فصل دوم شامل آزمون های سنجش استرس، ترس و پرخاشگری
فصل سوم شامل آزمون های سنجش اختلالات وسواسی است.

نظر شما