مقیاس زبانی نوزاد-نوپای روزتی

گروه: پکیج‌ها

شما می توانید با استفاده از این ابزار که شامل 8 کتابچه است؛ حیطه های رشدی تعامل-دلبستگی، بازی، اشاره، کاربردشناسی، درک زبانی و بیان زبانی را در کودکان فارسی زبان صفر تا 36 ماهه ارزیابی نمایید.

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مقیاس زبانی نوزاد-نوپای روزتی

ترجمه و انطباق:
دکتر مجید اوریادی و مریم وهاب
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نظر شما