نرم افزار MMPI فرم کوتاه ۷۱ سوالی با تفسیر

کد محصول: 310014
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار MMPI فرم کوتاه ۷۱ سوالی با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
این محصول در قالب CD بوده و از طریق پُست یا پیک ارسال می شود.
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
این محصول در قالب فایل با قابلیت نصب ارائه می شود. پس از خرید، لینک دانلود از طریق پنل کاربری در اختیار شما قرار می گیرد.
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۶۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۲۰ %

نرم افزار MMPI فرم کوتاه ۷۱ سوالی با تفسیر

این آزمون شامل 71 سوال است که پاسخ به آنها به صورتی بلی و خیر است. این آزمون دارای دو مقیاس روایی و بالینی است که مقیاس روایی آن شامل 3 مقیاس است : مقیاس L که دروغ گویی فرد را مشخص می کند، مقیاس F که عقاید و افکار خاص فرد و بی تفاوتی و بی علاقگی فرد به مسائل و ارتباطات اجتماعی را مشخص می کند و مقیاس K که نشاندهنده انکار، ناتوانی و کمبود در فرد و در روابط خانوادگی و مقعیت ها است. مقیاس های بالینی آن شامل: Hs یا هیپوکندریا، D یا افسرگی، HY هیستریا، pd، سایکوپاتی، pa پارانویائی، pt پسیکاستنی یا ضعف روانی، Sc اسکیزوفرنیا و Ma هیپومانیا است. این آزمون یکی از پرکاربردترین آزمون ها در حیطه بالینی و آسیب شناسی روانی است.

نمونه‌ای از خروجی نرم افزار « MMPI فرم کوتاه ۷۱ سوالی با تفسیر» را در اینجا ملاحظه می‌کنید:

 نظر شما