نرم افزار MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر

کد محصول: 310013
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
این محصول در قالب CD بوده و از طریق پُست یا پیک ارسال می شود.
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
این محصول در قالب فایل با قابلیت نصب ارائه می شود. پس از خرید، لینک دانلود از طریق پنل کاربری در اختیار شما قرار می گیرد.
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر

این آزمون شامل 567 سوال است که پاسخ به آنها به صورت بلی و خیر است. این آزمون دارای دو مقیاس روایی و بالینی است که مقیاس روایی آن شامل 3 مقیاس است : مقیاس L که دروغ گویی فرد را مشخص می کند، مقیاس F که عقاید و افکار خاص فرد و بی تفاوتی و بی علاقگی فرد به مسائل و ارتباطات اجتماعی را مشخص می کند و مقیاس K که نشاندهنده انکار، ناتوانی و کمبود در فرد و در روابط خانوادگی و مقعیت ها است. مقیاس های بالینی آن شامل: Hs یا هیپوکندریا، D یا افسرگی، HY هیستریا، pd، سایکوپاتی، pa پارانویائی، pt پسیکاستنی یا ضعف روانی، Sc اسکیزوفرنیا، Ma هیپومانیا، Mf مردانگی و زنانگی و Si درونگرایی اجتماعی است. این آزمون یکی از پرکاربردترین آزمون ها در حیطه بالینی و آسیب‌شناسی روانی است.

نمونه‌ای از خروجی نرم افزار «MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر» را در اینجا ملاحظه می‌کنید:
 

نظر شما