راهنمایی و مشاوره قبل ازدواج؛ گفتگوی عاقلانه، زندگی عاشقانه

گروه: کتاب‌ها

راهنمایی و مشاوره قبل ازدواج؛ گفتگوی عاقلانه، زندگی عاشقانه

۹۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمایی و مشاوره قبل ازدواج؛ گفتگوی عاقلانه، زندگی عاشقانه

این کتاب تلاش می کند، کلیه سوالات لازم و اساسی و اطلاعاتی که قبل از ازدواج دختر و پسر باید از یکدیگر کسب کنند را مطرح کند، تا با پاسخگویی و صحبت در مورد مـوارد مـطرح و مـهم و مشاوره با افـراد صـاحب صلاحیت، جوانان عزیز را به یک انتخاب درست، شایسته و در نهـایت به تشکیل یـک زندگـی خوشبخت، هدایت نماید. دختران و پسران جـوان، قبـل از تصمیم نهایی به ازدواج، باید به یک شناخت مطلوب از همسر آینده خود برسند و با شناختی که از خود دارند، امکان هم سنجی و انتخاب عاقلانه فراهم باشد. پرسشنامه هایی که در این کتاب تدوین شده است فرصت خوبی را برای هر دو طرف فراهم می سازد تا از نقطه نظرات یکدیگر راجع به مسائل اساسی زندگی آگاهی پیدا کنند و نقطه نظرات مشترک و مخالف را مشخص کنند، روی نقاط مشترک تأکید نموده و سعی در نزدیک کردن نقطه نظرات مخالف بنمایند، به طوری که به تفاهم لازم قبل از ازدواج دسترسی پیدا کنند و سپس اقدام به ازدواج کنند.

نظر شما