تفسیر نقاشی کودکان؛ آزمونهای گودیناف، نقاشی خانواده و خانه درخت آدم

گروه: کتاب‌ها

تفسیر نقاشی کودکان؛ آزمونهای گودیناف، نقاشی خانواده و خانه درخت آدم

۷۰۰,۰۰۰ ریال

تفسیر نقاشی کودکان؛ آزمونهای گودیناف، نقاشی خانواده و خانه درخت آدم

این کتاب شامل 3 آزمـون در حوزه تفسیر نقاشـی کـودکان است. این آزمونها عبارتنداز؛
1. آزمون آدمک گودیناف، که بوسیله ترسیم یک آدمک توسط کودک انجام می شود و روان شناس ویژگی های شخصیتی و هـوش بـهر کـودک را از روی آن استنباط می کند
2. آزمون خانه - درخت - آدم(HTP) ، علاوه بر نقاشی های تصویر انسان، نقاشی های خـانه و درخـت نیز احتمالاً با جـنبه های از شخصیت رابـطه دارند. در این آزمـون کودک عـلاوه بر کشیدن تصویر یک آدمـک، خانه و درخـت نیز ترسیم می کند که همگی روی یک صفحه کاغذ کشیده می شوند.
3. آزمون نقاشی خانواده، شناسايي روابط كودك با افراد خانواده اهميت بسیار زياد دارد زيرا بسياري از رفـتارهاي فعـلي او در محيط هاي مختلف به ويـژه در محيط تحصيلي كلاس و مدرسه و در ميان دوستان از زندگي خانوادگي سرچشمه مي گيرد، در این آزمون کودک تصویری از خانواده خود ترسیم می کند و این نقاشی توسط روان شناس با استفاده از مثال هایی در کتاب تفسیر می شود.

نظر شما