مجموعه آزمون های روانشناختی اختلالات افسردگی و مشکلات هیجانی

گروه: کتاب‌ها

مجموعه آزمون های روانشناختی اختلالات افسردگی و مشکلات هیجانی

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه آزمون های روانشناختی اختلالات افسردگی و مشکلات هیجانی

افسردگی شایعترین اختلال روانی قرن حاضر است. در حال حاضر افسردگی جـدی ترین اختلال قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال 2020 در رتبه اول یا دوم اختلال شایع قرار می گیرد. افسردگی عموماً با مشکلات هیجانی و خلقی همراه است که به همین سبب در کتاب حاضر علاوه بر ارائه آزمون های سنجش افسردگی، شامل آزمون های تشخیص و شناسایی مشکلات هیجانی است. هیجان ها نقش بسیار مهمی در زندگی ما بازی می کنند بیش از هـمه، آن ها مـکمل سلامتی، مـوفقیت و روابـط شخصی هستند و برای بقای ما مهم هستند.

نظر شما