آزمونهای سنجش خلاقیت و انگیزه پیشرفت

کد محصول: 201091
گروه: کتاب‌ها

آزمونهای سنجش خلاقیت و انگیزه پیشرفت

۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۹,۹۹۹ ریال تخفیف ۰ %

آزمونهای سنجش خلاقیت و انگیزه پیشرفت

این کتاب شامل 9 آزمون و مقیاس مهم در حوزه سنجش خلاقیت و انگیزه پیشرفت به همراه کلیده ها و تفسیر آن است. در این کتاب سعی شده است که تمامی آزمون ها و مقیاس های این حوزه پوشش داده شود و مشاورین و روانشناسان این حوزه بنا بر نیاز و ضرورت بتوانند از آن استفاده کنند. مقیاس ها و آزمون های این کتاب شامل:

آزمون تفکر خلاق تورنس فرم A و B
آزمون خلاقیت فلیپ کارتر
پرسشنامه خلاقیت سنج CREE
آزمون خلاقیت عابدی
پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت CAS
چک لیست خلاقیت جانسون
آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت دئو و موهان 
آزمون پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

نظر شما