مقیاس های سنجش ازدواج و خانواده

کد محصول: 201089
گروه: کتاب‌ها

مقیاس های سنجش ازدواج و خانواده

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مقیاس های سنجش ازدواج و خانواده

این کتاب شامل 30 آزمون و مقیاس در حوزه سنجش ازدواج و خانواده به همراه کلیده ها و تفسیر آن است. در این کتاب سعی شده است که تمامی آزمون ها و مقیاس های این حوزه پوشش داده شود و مشاورین و روانشناسان این حوزه بنا بر نیاز و ضرورت بتوانند از آن استفاده کنند. مقیاس ها و آزمون های این کتاب شامل:
مقياس قصة عشق                             مقياس رضایت زناشویی                           پرسشنامه تعارضات زناشویی                                پرسشنامه برتریهای انتخاب همسر
پرسشنامه عملکرد خانواده                   مقياس عشق                                          پرسشنامه سازگاری خانواده دارای زنان شاغل           مقياس صميميت زناشویی
پرسشنامه تعهد زناشویی                     مقياس رضایت زناشویی                           مقياس باورهای محدود کننده انتخاب همسر           پرسشنامه تعارضات زناشویی
آزمون سازگاری زناشویی                      مقياس عشق مثلثی استرنبرگ                   مقياس رمانتيك بودن                                          آزمون سبكهای دلبستگی همسران 
پرسشنامه رضایت زناشویی                  آزمون احساسات مثبت درباره همسر           پرسشنامه سازگاری ازدواج                                    مقياس خودکارآمدی جنسی- کنش وری نعوظی
نقشهای جنسيتی                              پرسشنامه تعارض نقش جنسی                   پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت                             مقياس فرم کوتاه نگرش جنسي 
مقياس مردانگي  زنانگي                     پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي زوجين             پرسشنامه دلبستگي کولينز و ريد                            پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال هازن و شيور
مقياس خودکارآمدی جنسی- کنش وری زنان                                                      پرسشنامه عزت نفس جنسي زنان (SSFI-w )   


نظر شما