وکسلر 4 دکتر عابدی

کد محصول: 00301030
گروه: پکیج‌ها

گروه سنی 6 تا 16 سال
هنجار شده در شهر کرد توسط دکتر عابدی
اعتبار و روایی ایرانی دارد.

۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

وکسلر 4 دکتر عابدی

این مقیاس نسخه چهارم از مقیاس های وکسلر کودکان می باشد که دامنه سنی آن از 6 تا 16 سال را دربر می گیرد. این مقیاس از 15 خرده آزمون تشکیل شده است که از این 15 خرده آزمون، 10 خرده آزمون جزء خرده آزمون های اصلی است و برای سنجش هوش و توانایی های شناختی کودکان استفاده می شود و 5 خرده آزمون باقی مانده به عنوان خرده آزمون های جایگزین و یا تکمیلی در صورت نیاز  اجرا می شوند. خرده آزمونهای اصلی عبارتند از: شباهت ها، واژگان، درک مطلب، طراحی با مکعب، مفاهیم تصویری، استدلال تصویری، فراخنای ارقام، توالی حرف و عدد، رمزنویسی و نمادیابی و 5 خرده آزمون تکمیلی عبارتند از: اطلاعات عمومی، استدلال کلامی، تکمیل تصاویر، حساب و خط زنی. 
علاوه بر مقیاس کل هوشبهر شاخص هایی که از ترکیب 10 خرده آزمون اصلی حاصل می شوند عبارتند از: درک کلامی، استدلال ادراکی، حافظه فعال و سرعت پردازش.

نظر شما