پکیج میلون ۳ (پکیج کامل با کتاب راهنما)

کد محصول: 306011
گروه: پکیج‌ها

پکیج میلون ۳ (پکیج کامل با کتاب راهنما)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج میلون ۳ (پکیج کامل با کتاب راهنما)

آزمون بالینی چند محوری میلون یک مقیاس خودسنجی با 175 پرسش با پاسخ های بلی و خیر است که الگوی های بالینی شخصیت و نشانگان بالینی را  در فرد می سنجد و برای بزرگسالان 18 سال به بالا استفاده می شود. الگوهای بالینی شخصیت آزمون میلون عبارتند از: مقیاس‌های شخصیت اسکیزوئید، شخصیت دوری گزین، شخصیت افسرده، شخصیت وابسته، شخصیت نمایشی، شخصیت خودشیفته، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت سادیستیک، شخصیت وسواسی، شخصیت منفی گرا و شخصیت خود آزار. نشانگان بالینی آزمون میلون عبارتند از: شخصیت اسکیزو تایپال، شخصیت مرزی، شخصیت پارانوئید، اختلال اضطرابی، اختلال شبه جسمی، اختلال دوقطبی، اختلال افسرده خویی، وابستگی به الکل، وابستگی دارویی، اختلال استرس پس از ضربه، اختلال تفکر، اختلال افسردگی اساسی و اختلال هذیانی. از این آزمون می توان برای تصمیم گیری های بالینی یا تشخیص این امر که آیا فرد مبتلا به یک اختلال خاص یا دارای یک ویژگی روانشناختی ویژه است استفاده کرد.
 

نظر شما