آزمون هوش هیجانی بار آن

کد محصول: 308002
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

آزمون هوش هیجانی بار آن

آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
آزمون ها بصورت جزوه می باشند و از طریق پُست یا پیک ارسال می شود.
۳۰۰,۰۰۰ ریال
این آزمون ها بصورت دیجیتالی (Pdf) بوده و پس از خرید، در پنل کاربری در دسترس شما قرار می گیرد.
۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۲۰ %

آزمون هوش هیجانی بار آن

این آزمون شامل 90 پرسش است که پاسخ به آنها در یک مقیاس درجه بندی شده ازکاملاً موافقم تا کاملاً مخالم قرار می گیرد. این آزمون جهت ارزش یابی هوش هیجانی می باشد. خرده مقیاس هایی که این آزمون می سنجد شامل: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود یا قاطعیت، احترام به خود، خودشیفتگی، استقلال، همدلی، روابط بین فردی، مسئولیت پذیری اجتماعی، حل مسأله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری، تحمل استرس، کنترل تکانه، شادکامی، خوش بینی، ارائه تصویر مثبت و ارائه تصویر منفی است.
 

نظر شما