مقیاس تعادل بین کار و اوقات فراغت

کد محصول: 307017
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

مقیاس تعادل بین کار و اوقات فراغت

۶۵۰,۰۰۰ ریال

مقیاس تعادل بین کار و اوقات فراغت

اعتبار و روایی ایرانی ندارد

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی