پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش دوم (W.M.S –II)

کد محصول: 00302010
گروه: پکیج‌ها

پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش دوم (W.M.S –II)

۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۳ %

پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش دوم (W.M.S –II)

این مقیاس به منظور ارزیابی ابعاد اساسی کارکردهای حافظه در جوانان و بزرگسالان بهنجار تهیه شده است. این مقیاس به عنوان یک وسیله سرند کردن و تشخیصی برای استفاده در معاینه عصبی شناختی عمومی در نظر گرفته شده است و اطلاعاتی را برای تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه بدست می دهد. دامنه سنی هنجارهای این مقیاس 16 تا 74 سال می باشد. نتایج حاصل از اجرای این مقیاس شامل شاخص های: حافظه عمومی، توجه/تمرکز، حافظه کلامی، حافظه بصری و یادآوری تاخیری است.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی