آزمون وکسلر کودکان (WISC-R)

کد محصول: PK002
گروه: پکیج‌ها

آزمون وکسلر کودکان (WISC-R)

۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۲ %

آزمون وکسلر کودکان (WISC-R)

 این آزمون، مقیاس تجدید نظر شده وکسلر کودکان است که دامنه سنی 6 تا 16 سال و 11 ماه و 30 روز را در بر می گیرد و از 12 خرده آزمون تشکیل شده است که به دو گروه کلامی و غیر کلامی تقسیم می شوند. خرده آزمون های کلامی عبارتند از: اطلاعات عمومی، شباهت ها، محاسبه، گنجینه لغات، درک مطلب و فراخنای ارقام. خرده آزمون های عملی عبارتند از: تکمیل تصویر، تنظیم تصویرها، طراحی مکعب ها، الحاق قطعات، رمزنویس و مازها. این آزمون بصورت فردی اجرا می شود و برای سنجش توانایی های شناختی و هوشی کودکان به‌کار می رود.

نمونه‌ای از خروجی نرم افزار «آزمون وکسلر کودکان (WISC-R)» را در اینجا ملاحظه می‌کنید:
 
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی