تیپ نمای مایرز – بریگز (MBTI)

کد محصول: 305001
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

تیپ نمای مایرز – بریگز (MBTI)

۶۰۰,۰۰۰ ریال

تیپ نمای مایرز – بریگز (MBTI)

تیپ نمای مایرز-بریگز به صورت پرسشنامه ای، مدادی کاغذی و از نوع خودسنجی است که افراد را درون تیپ های شخصیتی گروهبندی می کند. این پرسشنامه بر اساس تیپ های روانشناختی یونگ بنا شده و بیشترین کاربرد را به عنوان ابرازی شخصیتی دارد. این پرشنامه شامل 4 مقیاس دوقطب است که عبارتند از: درون گرایی و برونگرایی، شهودی و حسی، احساسی و متفکر، ملاحظه کننده و داوری کنند. این پرسشنامه بیشترین استفاده را در شناخت صفات شخصیتی، مشاوره بین فردی، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و استخدامی و سازمانی دارد.
 

نظر شما