تفسیر بالینی پیشرفته وکسلر کودکان ویرایش پنجم

کد محصول: 00201079
گروه: کتاب‌ها

تفسیر بالینی پیشرفته وکسلر کودکان ویرایش پنجم

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تفسیر بالینی پیشرفته وکسلر کودکان ویرایش پنجم


این کتاب 5 فصل و 12 نمونه بالینی دارد، گزارشهای بالینی این کتاب به زیبایی نوشته شده است و بیشتر شبیه یک داستان کوتاه و باکیفیت بالا است تا یک گزارش و ارزیابی معمولی، آنها توصیف دقیقی هستند از تـعامل ویژگیهای شخصیتی کودک و عملکردش در آزمون، این گزارشها این احساس را در خواننده ایجاد میکند که گویی آن فرد را شخصاً میشناسند، همچنین در آخر هر گزارش در مورد سنجش هوشبهر و گزارش بالینی توضیحاتی ارائه میشود که برای همه روانشناسان و مشاوران صرفنظر از جهتگیری نظری آنها مفید است در این گزارشها نویسندگان توصیهها و مداخلات فراوانی ارائه میدهند و جزئیات کافی در مورد منابع موجود بیان میکنند تا آنها را به آسانی در دسترس بالینگران قرار دهند و برای برآوردن نیازهای مراجع وقتی را هدر نمیدهند، هر گزارشگری در پایان کار خود، گزارشی بالینی برای آگاهی تصمیمگیرندگان (والدین، معلمان، مدیران، بالینگران و غیره) نوشته است. این گزارشهای واقعاً عالی، طوری طراحی شدهاند که در ذهن خوانندگان جا بیفتد و احساس همدلی با ارزیابی شونده را نیز احساس کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند، در ضمن برای روانشناسان و مشاوران ایران نیز الگوی خوبی برای اجرا و تفسیر و ارائه گزارشات مناسب و لازم فراهم میسازد.

در هر فصل یک رویکرد بالینی برای تفسیر WISC-V توضیح داده می شود و سپس از نمونه های بالینی واقعی برای تفسیر براساس آن رویکرد استفاده می شوند. این رویکردها شامل:
کتل-هورن-کارول (CHC)
نورساینس شناختی
عصب روان شناختی
رویکرد پردازشی دن میلر SNP
رویکرد پردازشی جرج مک کلاسکی NOPA
 

نظر شما