نظریه های نوین شخصیت شناسی

کد محصول: 201088
گروه: کتاب‌ها

نظریه های نوین شخصیت شناسی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نظریه های نوین شخصیت شناسی

این کتاب حاصل 25 سال تجربه و پژوهش مؤلف در زمینه شخصیت‌شناسی است. کتاب حاضر دارای پنج بخش است. بخش اول به تاریخچه و زیربنای نظریه عاملی شخصیت می‌پردازد. از طبع شناسی بقراط تا نظریه جفری آلن گری  را پوشش می‌دهد.  بخش دوم به نظریه سه بعدی آیزنک می پردازد. آیزنک شخصیت جنجالی خاص خود را داشت. در دهه 50 با گزارش پژوهشی خود فریاد اعتراضی روانکاوان معاصر خود را بلند کرد زیرا نشان داده بود که درصد بهبودی خودبخود افراد لیست انتظار با افرادی که تحت روانکاوی قرار می‌گیرند تفاوتی ندارد. افزون بر این نشان داد که از راه آزمایش‌های تجربی می‌توان به مؤلفه‌هایی از شخصیت همچون برونگرایی و عصبیت (بی ثباتی هیجانی) رسید و نشان داد که دوران درون نگری یا برداشت‌های شخصی برای شخصیت شناسی به سر آمده است. بخش سوم کتاب به نظریه پنج عامل بزرگ Big5 در شخصیت شناسی میپردازد. مبانی نظری و ساختار عاملی این نظریه به تفصیل در این فصل ارائه شده اند. بخش چهارم کتاب به نظریه بسیار جالب سرشت و منش می‌پردازد. سرشت ها دارای منشاء مغزی و زیستی هستند و منش‌ها در نتیجه یادگیری‌ها و تجربه های فردی. سرشت آسیب پرهیزی دارای منشاء اضطرابی است و فرد آسیب پرهیز برای ترس از تنبیه امور خود را سازمان می‌دهد در حالی‌که فرد نوجو فارغ از تنبیه و پاداش روزگار می‌گذراند و دلخوشی او کشف تجربه های ناآزموده است. این نظریه شاخص خوبی برای تشخیص اختلال شخصیت بر مبنای مقیاس‌های همکاری و خودراه‌بری ارائه می‌کند.بخش پنجم این کتاب به اختلالات ده‌گانه شخصیت براساس طبقه‌بندی بین المللی می‌پردازد. علاوه بر تشریح هر یک از اختلالات شخصیت به نشانه‌های آنها در آزمون‌های نئو و سرشت و منش و راهنمایی‌هایی برای روان درمانی این اختلالات که عمدتاً نتیجه بیش از چهل سال کار روان‌درمانی مؤلف است، اختصاص یافته است.


نظر شما