آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ (تشخیص و درمان)

کد محصول: 302021
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ (تشخیص و درمان)

۱۳۰,۰۰۰ ریال

آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ (تشخیص و درمان)

این آزمون پنج مهارت ادراکی-عملیاتی را اندازه گیری می کند که دامنه سنی آن از 4 تا 8 سال است. این پنج مهارت عبارتند از: هماهنگی چشم و دست، تغییرات در ادراک متن در مقابل زمینه های پیچیده، ثبات شکل، وضعیت در فضا و روابط فضایی. این آزمون می تواند برای ارزشیابی کودکانی که دارای مشکلات یادگیری هستند استفاده شود.
 

نظر شما