حافظه بینایی کاراد

کد محصول: 302002
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

حافظه بینایی کاراد

۳۵۰,۰۰۰ ریال

حافظه بینایی کاراد

این آزمون حافظه بصری را با استفاده از یک صفحه مقوایی شانزده خانه ای که در هر خانه تصویری وجود و کودک به مدت معینی باید به آن نگاه کند و سپس اشکال را جاگذاری کند، ارزیابی می کند. آزماینده هنگام اجرا می تواند سرعت ادراک، تمرکز حواس، هیجانی بودن، اعتماد به نفس، آگاهی و نرمی و سفتی دست‌ها را نیز مشاهده کند.
 

نظر شما