روش پژوهش در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

کد محصول: 201090
گروه: کتاب‌ها

روش پژوهش در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

روش پژوهش در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

از سالها پیش مطالبی را با عنوان های مختلف از جمله اصول نگارش پایان نامه، تدوین پایان نامه، فصل بندی پایان نامه و مواردی که در هر فصل باید مطـرح شود تهیه و در اختیار دانشجویان قـرار داده ام. متاسـفانه تعـدادی همان اصول را هم رعایت نمی کردند و معمولا ً پایان نامه فرد دیگری را بدون توجه به صحت و سقم آن الگو قرار داده و پایان نامه خود را می نوشتند و اکثریت آنها در نگارش تک تک موارد قابل طرح در فصل ها مشکل داشتند و دائم سوال می کردند لذا تصمیم گرفته شد تمام موارد پروپوزال و پایان نامه نویسی در حدی که قابل درک و حوصله خواندن و انجام دانشجو باشـد جـمع آوری و در اختیار عزیزان قـرار داده شـود. بنابراین در این کتاب اول به پـروپوزال نـویسی و سـپس نـوشتن تک تک فصلهای پایان نامه خواهیم پرداخت و در جریان کار هر جا لازم بود با توجه به تنوع مورد و انواع روش پژوهشی و آماری توضیح لازم مانند انواع متغیرها، انواع روش های پژوهش، انواع نمونه گیری ها، روش های جمع آوری اطلاعات و... اطلاعات لازم داده خواهد شد.

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی