وکسلرکودک WISC-5 (دکتر کرمی) نسخه هوش (10 خرده آزمونی)

کد محصول: 301018
گروه: پکیج‌ها

وکسلرکودک WISC-5 (دکتر کرمی) نسخه هوش (10 خرده آزمونی)

۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۵ %

وکسلرکودک WISC-5 (دکتر کرمی) نسخه هوش (10 خرده آزمونی)

مجموعه روان سنجی پس از انتشار نسخه کامل وکسلر5 که دارای 21 خرده‌آزمون است، با بررسی تمامی جوانبِ علمی و اجرایی آزمون، اقدام به ارائه نسخه 10 خرده‌آزمونی وکسلر5 کودکان به‌صورت جداگانه کرده است. این امر پس از مطالعه و بررسی منابع متعدد علاوه بر نسخه اصلی آزمون که بهترین روش اجرای آزمون وکسلر، آن است که10 خرده‌آزمون اصلی برای بدست آوردنِ نمره استانداردِ مقیاس کلی هوشبهر (FSIQ) و نمره‌های استانداردِ پنج شاخصِ اصلی اجرا شود و مابقی شاخص‌های جانبی و مکمل به‌صورت اختیاری (Optional) باشند و روانشناس در صورت صلاحدید، خرده‌آزمون‌های ثانویه و مکمل را اجرا کند تا نمرات شاخص‌های مربوط به آنها را بدست آورد.
ده خرده آزمون اصلی این مقیاس عبارتند از:
خرده‌آزمون‌های اصلی (برای اندازه گیری توانایی های اصلی شناختی و هوشبهر): 1. طرح مکعب‌ها، 2. شباهت‌ها، 3. استدلال ماتریس، 4. فراخنای ارقام، 5. رمزنویسی، 6. خزانه لغات، 7. تشخیص وزن‌ها، 8. معماهای بصری، 9. فراخنای تصویر، 10. نمادیابی.
شاخص‌هایی که از اجرای ده خرده‌آزمون اصلی بدست می‌آیند عبارتند از: (استدلال سیال، درک کلامی، بصری – فضایی، سرعت پردازش، و حافظه فعال)، علاوه بر بدست آمدن 5 نمره شاخص اصلی، در سطح شاخص‌های جانبی نیز 3 نمره حاص می‌شود که عبارتست از: (توانایی کلی، غیرکلامی، مهارت شناختی). بنابراین در این نسخه نمرات استاندارد 8 شاخص، علاوه بر نمره مقیاس کل هوشبهر ثبت می‌شود.
تفسیر نتایج و تبدیل نمرات خام به نمرات تراز و استاندارد حاصل از اجرای نسخه هوشی وکسلر، توسط نرم‌افزار صورت می‌پذیرد، این تصمیم همسو با جدیدترین شیوه ارائه آزمون در دنیا می‌باشد که احتمال خطای کاربر را به حداقل می‌رساند و به کاربر این امکان را می‌دهد که از جدید‌ترین هنجارها و اطلاعات آماری بهره‌مند گردد.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی