آزمون دمینوها (D70)

کد محصول: 301006
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

آزمون دمینوها (D70)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آزمون دمینوها (D70)

اعتبار و روایی ایرانی دارد
هنجار ایرانی دارد
هنجار خارجی ندارد
تعداد سوالات 70

نظر شما