بندر گشتالت هوشی + کارت ها

کد محصول: 301002
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

بندر گشتالت هوشی + کارت ها

۵۰۰,۰۰۰ ریال

بندر گشتالت هوشی + کارت ها

این آزمون شامل 9 کارت با اشکال گوناگون هندسی است و به عنوان وسیله ای جهت سنجش هوش و تشخیص انحرافات شخصیتی و بررسی ناهماهنگی های موجود در شیوه ادراک، نقش کنش های شخصیتی و عاطفی و کنترل میزان پختگی در کنشهای دیداری حرکتی و آسیب های مغزی کودکان 6 تا 14 سال استفاده می شود.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی