درمان اختلالات یادگیری به روش آموزش استراتژی

کد محصول: 201091
گروه: کتاب‌ها

رویکردی جامع و گام به گام برای درمان اختلالات یادگیری

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درمان اختلالات یادگیری به روش آموزش استراتژی

رویکردی جامع و گام به گام برای درمان اختلالات یادگیری است که ویژگی های شناختی، انگیزشی و تحصیلی دانش آموزان مبتلا به SLD و سایر کودکانی که مشکلات یادگیری دارند را در نظر می گیرد.
استراتژی های محتوا باید به وسیله مراحل SRSD انجام شوند. مراحل SRSD تمام جنبه های ضروری استراتژی ها را به طور کامل شامل می شود.
مراحل انعطاف پذیر هستند و می توان آنها را مجددا مرتب یا ترکیب کرد. مراحل SRSD به صورت بازگشتی در نظر گرفته شده است: متخصصان می توانند به عقب بر گردند و مراحل را در صورت لزوم تکرار کنند.
زمان مورد نیاز برای تکمیل فرآیند SRSD بسته به پیچیدگی استراتژی و نیازهای دانش آموزان متفاوت است. آموزش معمو لا بین 20 تا 60 دقیقه طول می کشد و
حداقل سه بار در هفته آموزش داده می شود. در مورد کودکان دوره ابتدایی، هشت تا دوازده آموزش 30 تا 40 دقیقه ای معمولا کافی است تا مراحل فرآیند SRSD را تکمیل کنند.

نظر شما