تمرین ها و استراتژی های تقویت حافظه کوتاه مدت، فعال و بلند مدت

کد محصول: 201103
گروه: کتاب‌ها

هدف اصلی این کتاب کمک به دانش‌آموزانی است که یادگیری تحصیلی آنها به دلیل نقص در حافظه یا به این دلیل که یاد نگرفته‌اند چگونه به‌طور مؤثر از قابلیت‌های حافظه خود استفاده کنند، آسیب دیده است. تمرین‌های این کتاب باید با مطالب درسی دانش‌آموزان تطبیق داده شود و برای انجام تمرین‌ها از مطالب درسی کودک استفاده شود. بدیهی است دانش‌آموزانی که مشکلی در حافظه ندارند نیز از انجام تمرین‌های این کتاب سود خواهند برد. صرف نظر از توانایی‌های حافظه دانش‌آموز، آنچه دانش‌آموز از این کتاب کار می‌آموزد هیچ آسیبی به او وارد نمی‌کند. این کتابِ کار شامل تمرین‌ها و استراتژی‌های مبتنی بر شواهد است که برای تقویت حافظه کودکان و نوجوانان طراحی شده است. این کتاب به دو سطح تقسیم می‌شود: سطح پایین، برای کودکان پایه‌های 3 تا 6، و سطح بالا، برای کودکان پایه‌های 7 تا 12.

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

تمرین ها و استراتژی های تقویت حافظه کوتاه مدت، فعال و بلند مدت

هدف اصلی این کتاب کمک به دانش‌آموزانی است که یادگیری تحصیلی آنها به دلیل نقص در حافظه یا به این دلیل که یاد نگرفته‌اند چگونه به‌طور مؤثر از قابلیت‌های حافظه خود استفاده کنند، آسیب دیده است. تمرین‌های این کتاب باید با مطالب درسی دانش‌آموزان تطبیق داده شود و برای انجام تمرین‌ها از مطالب درسی کودک استفاده شود. بدیهی است دانش‌آموزانی که مشکلی در حافظه ندارند نیز از انجام تمرین‌های این کتاب سود خواهند برد. صرف نظر از توانایی‌های حافظه دانش‌آموز، آنچه دانش‌آموز از این کتاب کار می‌آموزد هیچ آسیبی به او وارد نمی‌کند. این کتابِ کار شامل تمرین‌ها و استراتژی‌های مبتنی بر شواهد است که برای تقویت حافظه کودکان و نوجوانان طراحی شده است. این کتاب به دو سطح تقسیم می‌شود: سطح پایین، برای کودکان پایه‌های 3 تا 6، و سطح بالا، برای کودکان پایه‌های 7 تا 12.
پس از آموزش، تمرین کافی و استفاده از روش‌های موجود در این کتاب کار، اکثر دانش‌آموزان حفظ و یادآوری مطالب درسی شان، بهبود می یابد. سایر نتایج باید شامل درک بیشتر از نحوه عملکرد حافظه، دستیابی به چندین استراتژی جدید حافظه، و توانایی انتخاب مستقل و به‌کار بردن استراتژی‌های مؤثر حافظه برای انواع چالش‌های حافظه باشد. اینکه کدام یک از این نتایج واقعاً به‌دست می‌آید بستگی به ویژگی‌های دانش‌آموز و نحوه اجرای درست روش‌های آموزشی دارد. یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان تمرین است.
 

نظر شما