پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش سوم (W.M.S – III)

کد محصول: 302020
گروه: پکیج‌ها

پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش سوم (W.M.S – III) به همراه کیف

۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش سوم (W.M.S – III)

این مقیاس شامل 18 خرده مقیاس است. این مقیاس برای ارزیابی توانایی های یادگیری و حافظه در دامنه سنی 20 تا 25 سال طراحی شده است. این خرده مقیاس ها عبارتند از: اطلاعات و جهت یابی، حافظه منطقی، صورت ها،تداعی جفت های کلامی، تصاویر خانواده، لیست لغات، بازسازی دیداری، توالی حروف-ارقام، گستره فضایی، کنترل ذهنی، فراخنای ارقام. از ترکیب این خرده آزمون ها، هفت شاخص حاصل می شوند که عبارتند از: فوری شنداری، فوری دیداری، حافظه فوری، تاخیری شنیداری، تاخیری دیداری، بازشناسی شنیداری تاخیری، حافظه عمومی و حافظه فعال.
 

نظر شما