پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش دوم (W.M.S –II)

کد محصول: 00302010
گروه: پکیج‌ها

پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش دوم (W.M.S –II)

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پکیج آزمون حافظه بالینی وکسلر ویرایش دوم (W.M.S –II)

این مقیاس به منظور ارزیابی ابعاد اساسی کارکردهای حافظه در جوانان و بزرگسالان بهنجار تهیه شده است. این مقیاس به عنوان یک وسیله سرند کردن و تشخیصی برای استفاده در معاینه عصبی شناختی عمومی در نظر گرفته شده است و اطلاعاتی را برای تفکیک اختلالات عضوی و کنشی حافظه بدست می دهد. دامنه سنی هنجارهای این مقیاس 16 تا 64 سال می باشد. نتایج حاصل از اجرای این مقیاس شامل شاخص های: حافظه عمومی، توجه/تمرکز، حافظه کلامی، حافظه بصری و یادآوری تاخیری است.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی