سایبرنتیک روان (چاپ سوم)

کد محصول: ۲۰۱۰۸۸
گروه:

سایبرنتیک روان (چاپ سوم)
دکتر حسن حق شناس

۴۸۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۱۶ %

سایبرنتیک روان (چاپ سوم)

📚چاپ سوم کتاب سایبرنتیک روان منتشر شد.

🎯هدف 🏃‍♂حرکت  ♻️بازخورد

⛱"سایبرنتیک روان" برنامه خودیاری است که زندگی میلیون ها نفررا نجات داده است.

🏆این کتاب تاکنون بیش از سی میلیون نسخه در جهان فروش داشته است.

🔆بکارگیری روش سایبرنتیک روان برای هر هدفی که دارید اعم از کاهش وزن، موفقیت شغلی یا تحصیلی، غلبه بر احساسات منفی بر اثر شکست یا حتی تغییرات قابل توجه در شخصیت مفید و کارآمد هستند.

نوشته ماکسل مالتز
ترجمه دکتر حسن حق شناس
۳۲۰ صفحه وزیری شومیز

نظر شما