راهنمای تشخیصی اختلالات روانی کودک و نوجوان DSM-5-TR

گروه: کتاب‌ها

راهنمای تشخیصی اختلالات روانی کودکان و نوجوانان بر اساس DSM-5-TR

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تشخیصی اختلالات روانی کودک و نوجوان DSM-5-TR

هدف این کتاب آشنایی بیشتر روان شناسان کودک و نوجوان با نسخه پنجم تجدید نظر شده کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روان پزشکی آمریکا (2022) و تقویت اعتماد به نفس آنها جهت استفاده از این مرجع در مراکز بالینی است. استفاده از  DSM-5-TR با بيش از 1000 صفحه و 22 فصل که شامل بیش از 300 طـبقه تشخیصی است پیچیده و دشوار است، این مسـأله، هـمراه با ترس و وحشت در مورد استفاده از یک نظام طبقه بندی “پزشکی” ممکن است به فـرد احساس مبتدی بودن و یا احساس کاملاً سردرگمی و نا امیدی دهد. این کتاب تلاش می کند تا با ایـجاد فـهم گسترده ای از DSM-5-TR، به درک چگـونگی سـازماندهی آن و اسـتفاده مـؤثر از آن برای ثبت اختلالات کمک کنـد، علاوه بـراین به روان شناس کمک می کند که چگونه می توان مشکلات کودکان و نوجوانان را به ویژگی های فردی آنها ارتباط داد.

نظر شما