وکسلر پیش دبستانی (WPPSI-III) دکتر عابدی

کد محصول: 314
گروه:

وکسلر پیش دبستانی (WPPSI-III) دکتر عابدی. برای کودکان 2 سال و 6 ماه تا 7 سال

۹,۵۰۰,۰۰۰
۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف ۱ %

وکسلر پیش دبستانی (WPPSI-III) دکتر عابدی

این مقیاس ابزار بالینی جامعی برای سنجش هوش و توانایی های شناختی کودکان 2 سال و 6 ماه تا 7 سال و سه ماه است. این مقیاس از 14 خرده آزمون تشکیل شده است که شامل: طراحی مکعب، اطلاعات، استدلال ماتریس، واژگان، مفاهیم تصویری، جستجوی نماد، استدلال لغت، رمزگردانی، درک مطلب، تکمیل تصویر، شباهت ها، درک و فهم لغت، الحاق قطعه ها و نامگذاری تصویر است. این مقیاس مانند نسخه های قبلی آن نمرات هوش عملی و هوش کلامی و هوشبهر کل را ارائه می دهد که علاوه بر این نمرات ضریب سرعت پردازش را برای کودکان 4 تا 7 سال و 3 ماه و ترکیب کلی زبان را برای کودکان 2 سال و 6 ماه تا 7 سال سه ماه محاسبه کرد.
 

نظر شما