گودیناف با تفسیر بالینی

کد محصول: 306005
گروه: آزمون‌های روان‌سنجی

گودیناف با تفسیر بالینی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

گودیناف با تفسیر بالینی

این آزمون یکی از آسانترین و فراگیرترین آزمونها در سنجش هوشبهر و شخصیت کودک است. دامنه سنی اجرای این آزمون بین 3 تا 13 سال می باشد. اصلی ترین هدف از اجرای این آزمون تعیین سن عقلی و بهره هوشی کودک است. این آزمون بوسیله خانم فلورانس گودیناف کد گذاری شده است آزمونی پرکاربرد در زمینه سنجش سریع هوشبهر می باشد.
 

نظر شما

سایر موارد پیشنهادی